Veřená zakázka

VD Kružberk - GO rychlouzávěrných stavidlových tabulí (opětovné vyhlášení)

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50512000-7 - Opravy a údržba ventilů
Popis:

50512000-7 Opravy a údržba ventilů
50712000-9 Opravy a údržba mechanických stavebních zařízení

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ:
S ohledem na specifický předmět plnění v objektu zadavatele, který slouží k zásobování pitné vody Moravskoslezského kraje, zadavatel DŮRAZNĚ DOPORUČUJE, aby se dodavatelé zúčastnili prohlídky místa plnění, které proběhne dne 14.06.2021 od 10:00 hodin. Sraz účastníků bude na VD Kružberk. V případě zájmu dodavatele o prohlídku místa plnění je třeba se nahlásit u kontaktní osoby zadavatele: Ing. Martin Kozelský, +420 725 344 849.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení generální opravy 2 ks rychlouzávěrných stavidlových tabulí s hydraulickým ovládáním v objektu okna č. 1 na VD Kružberk. Charakter prováděných prací na stavidlových tabulích a ostatních součástech: demontáž, rozebrání, transport, tryskání povrchu, zkoušky materiálů (defektoskopické – NDT zkoušky), oprava poškozených částí - sváry,obnova protikorozní ochrany, výroba a montáž nových dílů, sestavení dle přiložené dokumentace zadavatele a zpětná montáž. Demontáž, oprava a zpětná montáž bude provedena tak, aby bylo možné vždy provozovat jeden vtok do tlakové štoly bez omezení.

Součástí zakázky jsou i vedlejší a ostatní náklady spojené s prováděním prací – vedení montážního deníku, vypracování závěrečné zprávy, doložení všech dokladů k materiálům a protokolů o zkouškách, likvidace odpadů, vyhotovení havarijního plánu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.06.2021