Veřená zakázka

Preference městské hromadné dopravy města Třebíč – Vybavení autobusů MAD a dispečerské pracoviště

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
ITTechnologie, stroje, přístroje a elektronika
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v dodání a instalování vybavení autobusů MAD, konkrétně jednotek OBU (On Board Unit), které budou zajišťovat obecnou preferenci vozidel veřejné dopravy pomocí protokolů systému V2X (neboli C-ITS systémy) a komunikaci mezi vozidlem a inteligentními zastávkovými označníky MHD pomocí V2X komunikace. OBU jednotky budou instalovány do vozidel třetí strany - dopravce, který pro Město Třebíč zajišťuje službu v závazku veřejné služby. Instalace jednotek musí být provedena takovým způsobem, který umožní jejich budoucí demontáž z vozidla a opakovanou montáž do jiných vozidel a rovněž bude minimalizovat nutné fyzické zásahy do vozidla (vrtání, řezání otvorů apod). Realizace preference MHD v městě Třebíč je založena na projektu C-ROADS s využitím evropském standardu C-ITS (zkratka C2X či V2X) a řešení navržené uchazečem včetně všech použitých komponent musí být koncipováno dle požadavků C-ROADS. Zadavatel pro vyloučení pochybností a předejití případným dotazům směřujícím k vysvětlení zadávací dokumentace konstatuje, že tato veřejná zakázka je zadána formou Design & Build. Musí být zachovány všechny požadavky zadavatele na funkčnost dodaného plnění, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 ZD Požadavky na výkon a funkci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.03.2023