Veřená zakázka

Předběžná tržní konzultace - Projektová dokumentace na obnovu vybavení kotelny v objektu Staroměstské nám. 6

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71200000-0 - Architektonické a související služby
Popis:

Zadavatel připravuje (nadlimitní) veřejnou zakázku na služby – projektová dokumentace na obnovu kotelny v objektu Staroměstské nám. 6, hlavní CPV kód 71200000-0 Architektonické a související služby, v otevřeném zadávacím řízení, která bude spočívat ve vypracování projektové dokumentace kompletní obnovy stávající plynové kotelny v objektu Ministerstva pro místní rozvoj, na adrese Staroměstské nám. 6, Praha 1, do stupně dokumentace pro výběr zhotovitele, včetně stavebního inženýringu a autorského dozoru po celou dobu realizace stavby. Obnova kotelny bude zahrnovat rekonstrukční práce a revitalizace kotelny v objektu zadavatele, demontáž a likvidaci stávajícího technologického zařízení, včetně záručního servisu a služby nepřetržité pohotovosti. Bližší specifikace stávajícího stavu kotelny v objektu a navrhované obnovy a další nezbytné informace, jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy – Technický popis stávajícího zdroje tepla a navrhovaná obnova. Zadavatel si vyhrazuje právo, tyto informace doplnit, upřesnit a lépe specifikovat na základě budoucího vývoje situace a získání dalších informací. Rovněž zadavatel upozorňuje, že navrhovaný zdroj tepla může být změněn či upraven na základě budoucího vývoje situace a získání dalších informací, zejména na základě výsledků předběžné tržní konzultace. Předmětem budoucí veřejné zakázky bude uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, na základě, které dodavatel zajistí pro zadavatele projekční práce včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru a dalších související činnosti nezbytných k úplnému a řádnému provedení stavby obnovy kotelny v objektu zadavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.05.2023