Veřená zakázka

Předběžná tržní konzultace - Poskytování poradenských služeb v oblasti vykazování zdravotní péče

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické službyZdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Ostatní
CPV kódy:
85312300-2 - Pomocné a poradenské služby
Popis:

Zadavatel se rozhodl s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky využít možnosti vést předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
V rámci předběžných tržních konzultacích zadavatel informuje dodavatele o svých záměrech a požadavcích (blíže viz příloha tohoto dokumentu). Cílem zadavatele je připravit zadávací podmínky tak, aby nejlépe odpovídaly potřebám zadavatele a současně možnostem trhu.
Předběžných tržních konzultací se mohou zúčastnit všichni dodavatelé, kteří uvažují podat svou nabídku na veřejnou zakázku. Předběžné tržní konzultace budou vedeny tak, aby nebyla narušena hospodářská soutěž ani zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 ZZVZ.
Zadavatel je poskytovatelem sociálních služeb, který se nachází v okrajové části Hradce Králové. Zadavatel má celkovou kapacitu 340 lůžek a nabízí služby ubytovací, stravovací a činnosti sociální péče, jež zajišťuje celkem 304 zaměstnanců z celé řady profesí.
Předmětem budoucí veřejné zakázky bude poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti vykazování zdravotní péče v odbornosti 913, 916, 306, 106 a 720 a to s dostupností ve výši 5% v sídle zadavatele a 95% dálkovým (konferenčním) přístupem nebo e-mailovou komunikací.
Rozsah poradenských a konzultačních služeb by měl být 40 hodin týdně a předpokládaná doba plnění veřejné zakázky, respektive doba trvání předmětné smlouvy bude sjednána na délku 48 měsíců.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.07.2022