Veřená zakázka

Právní poradenství pro město Litvínov na období 2022-2024

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
79100000-5 - Právní služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování právních služeb pro město Litvínov ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, které budou spočívat v následujících činnostech:

a) Konzultační činnost, poradenská činnost, zpracování rozborů a právních stanovisek:
- v oblastech občanského práva, správního práva, poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, zákona o registru smluv, příp. souvisejících oblastech.

b) Vyhotovování a připomínkování písemných výstupů:
- dle zadání města Litvínov - dohody a smlouvy s účastí města Litvínov, jednostranné právní úkony (výpovědi smluv, odstoupení apod.), návrhy správních rozhodnutí nebo normativní akty, rozhodnutí o žádostech podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

c) Účast na jednání
- na vyžádání se účastnit zejm. zasedání Rady a Zastupitelstva města Litvínova.

Předmětem veřejné zakázky nejsou právní služby spočívající v zastupování v řízení nebo v případě na zastupování v řízení, a to ani ve výše uvedených právních oblastech, které jsou v této veřejné zakázce zahrnuty.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.11.2021