Veřená zakázka

Právní služby v oblasti veřejných služeb v přepravě cestujících

Číslo ve věstníku:
Z2021-036471
Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
79100000-5 - Právní služby
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právního poradenství a právních služeb v oblasti výběru dopravců, se kterými jsou uzavírány smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve smyslu nařízení EP a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení 1370/2007“) a zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 194/2010“). Na základě těchto smluv dopravci na vybraných provozních souborech poskytují veřejné služby zajišťující dopravní obslužnost státu vlaky celostátní dopravy, které mají nadregionální nebo mezinárodní charakter ve smyslu § 4 odst. 1 zákona č. 194/2010.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  08.10.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  11.11.2021