Veřená zakázka

Právní podpora MMR v oblasti poskytování dotací

Číslo ve věstníku:
Z2021-024638
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
79100000-5 - Právní služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování specializovaného právního poradenství Zadavateli v souvislosti s činností Zadavatele jakožto poskytovatele dotace ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, u projektů financovaných z národních dotačních titulů a u projektů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v programových obdobích 2014-2020 a 2021-2027, u nichž Zadavatel vykonává zároveň roli řídicího orgánu podle přímo použitelných předpisů EU. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  12.07.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  09.08.2021