Veřená zakázka

Právní podpora MMR v oblasti poskytování dotací

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
79100000-5 - Právní služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování specializovaného právního poradenství Zadavateli v souvislosti s činností Zadavatele jakožto poskytovatele dotace ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, u projektů financovaných z národních dotačních titulů a u projektů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v programových obdobích 2014-2020 a 2021-2027, u nichž Zadavatel vykonává zároveň roli řídicího orgánu podle přímo použitelných předpisů EU. Předmětem veřejné zakázky jsou: A) Komplexní právní služby pro přípravu podkladů pro vydání rozhodnutí o námitkách proti nevyplacení části dotace ve smyslu § 14e odst. 3 Rozpočtových pravidel, vydávaných Zadavatelem jakožto poskytovatelem dotace u projektů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v programových obdobích 2014-2020 a 2021-2027 nebo u projektů financovaných z národních dotačních titulů v případě porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek stanovených zákonem nebo metodikou dotačního programu , včetně vyjádření k případným souvisejícím správním nebo soudním řízením. B) Zajištění expertních právních služeb spočívajících v odborných konzultacích, zpracování stanovisek a odborných posudků, souvisejících s poskytováním dotací, přičemž se bude jednat zejm. o oblasti finančního a správního práva, okrajově také občanského a obchodního práva.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    09.08.2021