Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Poskytování technické podpory při posuzování územně plánovací dokumentace v letech 2021-2024

Číslo ve věstníku:
Z2021-006694
Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění technické podpory při výkonu státní správy ve věcech územního plánování, které jsou prováděny podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nebo jakéhokoli zákona, který jej může v budoucnu nahradit, kterou ve věcech dopravní infrastruktury v majetku státu vykonává Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské platbě.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 22.02.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 22.03.2021 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.