Veřená zakázka

Poskytování služeb TDS a koordinátora BOZP na stavbu: Nová svazková základní škola LOŠBATES

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
OstatníStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby,
71251000-2 - Architektonické služby a stavební dozor,
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby,
71521000-6 - Dohled na staveništi
Popis:

Předmětem této zakázky je výkon činností funkce technického dozoru stavebníka (dále i: „TDS“) v souladu s ustanovením § 152 a dle ustanovení § 153, odst. (3) a odst. (4) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavebního zákona) a výkon činnosti koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) (dále jen: „zákon 309/2006 Sb.“) na stavební dílo, jež je předmětem plnění VZ s názvem: „Nová svazková základní škola LOŠBATES“

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.09.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  04.10.2023