Veřená zakázka

Poskytování služeb SLA a vývoje pro K+ portál VŠB-TUO

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
48000000-8 - Balíky programů a informační systémy
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb Service-level agreement (dále jen „SLA“) v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této Výzvy – Technická specifikace po dobu 36 měsíců. V rámci SLA bude započteno 40 hod./měsíc služeb rozvoje a vývoje, nebo jiných technických služeb (např. služby, které budou vyžadovat úpravy systému v případě změny informačního systému zadavatele, přidání nových funkcionalit K+ portálu, apod.) poskytovaných dodavatelem ad hoc zadavateli dle konkrétních operativních požadavků za každý měsíc poskytování SLA. V případě nečerpání služeb rozvoje v kalendářním měsíci se nevyčerpaný počet hodin bude přesouvat do dalšího měsíce. Bližší podrobnosti jsou stanoveny v čl. 1.1 Výzvy k podání nabídky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    28.06.2022