Veřená zakázka

Poskytování mobilních telekomunikačních služeb 2022+ II

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Telekomunikace
CPV kódy:
64210000-1 - Telefonní služby a přenos dat
Popis:

Předmětem Veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami pro resort Ministerstva financí, resort Ministerstva kultury a resort Ministerstva průmyslu a obchodu tj. Ministerstvo financí (MF), Ministerstvo kultury (MK), Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb v souladu s § 61 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poskytováním telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora se rozumí zejména poskytování mobilních telekomunikačních hlasových a datových služeb v následujícím rozsahu: • zajištění mobilních hlasových služeb, • zajištění mobilních datových služeb, které budou přidruženy k hlasovým službám (internet v mobilu), • zajištění mobilních datových služeb, které nebudou přidruženy k hlasovým službám (mobilní internet), • maximální dostupnost a spolehlivost služby (garance dostupnosti služby), • zajištění potřebného rozsahu telefonních čísel, • zajištění přenositelnosti stávajících čísel Centrálního zadavatele a jednotlivých Pověřujících zadavatelů, • zabezpečení zákaznického servisu a podpory. Předmět plnění Veřejné zakázky včetně technických podmínek je blíže specifikován v návrhu smlouvy (a jejích přílohách), který včetně příloh tvoří Přílohu č. 1 ZD. Veškeré technické podmínky poskytování telekomunikačních služeb uvedené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách představují minimální úroveň poskytovaných služeb, která musí být účastníkem zajištěna po celou dobu trvání konkrétních účastnických smluv. Pro účely ekonomické úvahy dodavatelů při přípravě nabídky uvádí Centrální zadavatel předpokládaný objem služeb pro sebe a jednotlivé Pověřující zadavatele, který je uveden v Příloze č. 2 ZD - Předpokládaný objem služeb. Centrální zadavatel i jednotliví Pověřující zadavatelé si vyhrazují právo toto množství v budoucnosti měnit dle aktuálních potřeb.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.03.2023