Veřená zakázka

Poskytování mobilních telekomunikačních služeb 2022+ II

Číslo ve věstníku:
Z2022-038085
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Telekomunikace
CPV kódy:
64210000-1 - Telefonní služby a přenos dat
Popis:

Předmětem Veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami pro resort Ministerstva financí, resort Ministerstva kultury a resort Ministerstva průmyslu a obchodu tj. Ministerstvo financí (MF), Ministerstvo kultury (MK), Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Předmět plnění Veřejné zakázky včetně technických podmínek je blíže specifikován v návrhu smlouvy (a jejích přílohách), který včetně příloh tvoří Přílohu č. 1 ZD. Veškeré technické podmínky poskytování telekomunikačních služeb uvedené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách představují minimální úroveň poskytovaných služeb, která musí být účastníkem zajištěna po celou dobu trvání konkrétních účastnických smluv. Pro účely ekonomické úvahy dodavatelů při přípravě nabídky uvádí Centrální zadavatel předpokládaný objem služeb pro sebe a jednotlivé Pověřující zadavatele, který je uveden v Příloze č. 2 ZD - Předpokládaný objem služeb.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.03.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  27.03.2023