Veřená zakázka

Pořizování (nákup) pohonných hmot v civilní distribuční síti prostřednictvím odběrových karet v období 2021 – 2024

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Energie
Energie ->  Pohonné hmoty
CPV kódy:
30163100-0 - Karty pro odběr pohonných hmot
Popis:

a) pořizování pohonných hmot, maziv a provozních kapalin (PHM) prostřednictvím poskytnutí požadovaného počtu odběrových karet (cca 100ks, přesný počet bude upřesněn při podpisu smlouvy) k použití u čerpacích stanic na celém území ČR; b) Výdejce platebních karet ručí za možnost odebrání pouze pohonných hmot, maziv a provozních kapalin (PHM) u obchodních míst jím vyspecifikovaných, včetně případných reklamací; c) zablokování plateb za ostatní zboží; d) doba plnění smlouvy je 3 roky e) dodavatel služby garantuje možnost použít karty na celém území ČR – min. v 10 obchodních místech v každém kraji; f) Platební podmínky: Podkladem je faktura, která musí obsahovat : označení faktury a její číslo, číslo smlouvy dle číslování objednatele, název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresu, IČ, DIČ, den vyhotovení faktury a datum její splatnosti (dle smlouvy), označení banky a číslo účtu poskytovatele, na který má být uhrazen platba, celkovou fakturovanou částku . Fakturace bude probíhat měsíčně za skutečně odebrané PHM. Faktura musí být souhrnný daňový doklad a jeho součástí musí být přehled a identifikace jednotlivých použití odběrových karet (tankování - odběr PHM) s uvedením odebraných jednotek ceny za jednotku a ceny celkem, místo a dobu jednotlivých tankování. Doba splatnosti faktury 30 dnů od doby doručení objednateli; g) měsíční platba bude uskutečněna pouze za skutečně odebrané množství PHM, a další případné poplatky (poplatek za vystavení karet, výše jistiny na provozní karty poplatek za použití karty, poplatek za blokaci karty)

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.03.2021