Veřená zakázka

Pořízení Informačního systému pro privatizaci (IS PRIVATIX II)

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
IT ->  Ostatní
CPV kódy:
72000000-5 - Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
Popis:

Předmětem Veřejné zakázky je: a) provedení díla spočívajícího v návrhu, vývoji, dodávce a implementaci informačního systému PRIVATIX II (dále jen „IS PRIVATIX II“), včetně detailní analýzy, systémové integrace, datové migrace, testování, úprav systému, dokumentace k systému, školení a poskytnutí potřebných uživatelských a vlastnických práv a souvisejících služeb (dále jen „Dílo“), b) provedení změn Díla před jeho dokončením v rozsahu až 100 člověkodnů, c) poskytování služeb správy a údržby (servisních služeb) IS PRIVATIX II a d) poskytování služeb rozvoje IS PRIVATIX II, horní limit počtu člověkodnů za služby rozvoje je stanoven na 35 člověkodnů ročně, s možností převést nevyčerpané množství těchto člověkodnů do následujícího kalendářního roku. Předmět plnění je podrobně popsán v Návrhu smlouvy, který je Přílohou č. 1 ZD, zejména v článku III. Předmět smlouvy. Předmětem této veřejné zakázky není dodávka hardware.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.01.2022