Veřená zakázka

Zajištění servisní a technické podpory softwarových produktů Microsoft

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
IT ->  Ostatní
CPV kódy:
72000000-5 - Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
Popis:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění servisní a technické podpory softwarových produktů Microsoft (dle seznamu uvedeného v příloze č. 1 Obchodních podmínek), která zahrnuje poradenské služby, konzultace, řešení technických problémů, instalace, konfigurace a další práce spojené s provozováním těchto produktů v prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Poskytované služby se dělí na služby reaktivní a proaktivní podpory: a) Reaktivní podpora představuje služby s garantovanou odezvou dle priority požadavku a spočívá v poskytování technické podpory, která bude poskytnuta na základě nahlášení požadavku oprávněnou osobou objednatele a jeho přijetí poskytovatelem. Parametry reaktivní podpory jsou uvedeny v příloze č. 1 obchodních podmínek. Cílem reaktivní podpory je: • řešení požadavků vedoucí k obnovení provozu softwarových produktů Microsoft, • řešení požadavků vedoucí k odstranění chyb softwarových produktů Microsoft, Předpoklad čerpání služeb reaktivní podpory je 40 hodin za rok. Paušální cena reaktivní podpory bude zahrnovat náklady poskytovatele zejména na zajištění personálních a provozních kapacit k poskytování služeb reaktivní podpory. Tato paušální cena bude poskytovateli uhrazena vždy za příslušný měsíc poskytování služeb bez ohledu na to, zda bude reaktivní podpory reálně poskytnuta. b) Proaktivní podpora zahrnuje zejména odborné konzultace, technické práce (např. konfigurace) a ostatní služby nespadající do reaktivní podpory, které jsou poskytovány na základě nahlášení požadavku oprávněnou osobou objednatele a jeho přijetí poskytovatelem. Parametry proaktivní podpory jsou uvedeny v příloze č. 1 obchodních podmínek. Cílem proaktivní podpory je: • optimalizace provozu softwarových produktů Microsoft, • plánování změn a rozvoje softwarových produktů Microsoft, • řešení požadavků na zvýšení dostupnosti a bezpečnosti služeb postavených na softwarových produktech Microsoft. Předpoklad čerpání služeb proaktivní podpory je 160 hodin za rok. Služby budou poskytovány ode dne nabytí účinnosti smlouvy a následně budou poskytovány na dobu neurčitou. Poskytování služeb bude ukončeno vyčerpáním finančního limitu ceny za služby dle čl. V odst. 6 obchodních podmínek. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v obchodních podmínkách a v jejich přílohách (viz Zadávací dokumentace).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.12.2021