Veřená zakázka

Poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) - analýzy

Číslo ve věstníku:
Z2022-050035
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
OstatníProjekty a studie
CPV kódy:
75112100-5 - Administrativa rozvojových projektů
Popis:

Předmětem této Veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování analýz stavu a potenciálu energetických úspor (dále jen „analýzy“) u souborů objektů (budov) č. 1-13, jejichž přehled tvoří Přílohu č. 1 Rámcové dohody, a to za podmínek a ve lhůtách stanovených v Rámcové dohodě a za ceny uvedené v tabulce pro stanovení nabídkové ceny, která je Přílohou č. 3 Rámcové dohody (dále jen „Ceník“). Dodavatel zpracuje v rámci daného souboru objektů (budov) dílčí analýzu pro každou zařazenou organizaci kraje v rozdělení dle lokality umístění objektů (budov) dané organizace a současně celkovou souhrnnou analýzu, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že realizace opatření je zamýšlena / plánována s využitím metody energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) a s případným využitím dotace na základě příslušné výzvy v daném období. Bližší popis je uveden v zadávací dokumentaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.12.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.01.2023