Veřená zakázka

POJIŠTĚNÍ MAJETKU MĚSTA VSETÍN VČETNĚ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Zlínský kraj
Kategorie:
Finance, pojištění
CPV kódy:
66510000-8 - Pojištění
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Města Vsetín.
Maximální možná škoda při jedné pojistné události může vzniknout na adrese: Základní škola Mudr Františka Sovy 97, 755 01 Vsetín. Maximální možná škody je stanovena ve výši 348 600 000 Kč.
Škodní průběh – přehled škodních událostí Města Vsetín je uveden v příloze č. 4.
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Města Vsetín zahrnuje:
a) pojištění majetku
i. živelní pojištění
ii. pojištění pro případ odcizení
iii. pojištění pro případ vandalismu
iv. pojištění skel
v. pojištění elektronických rizik
vi. pojištění strojních rizik
b) pojištění odpovědnosti za újmu

Hovoří-li zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh o zadavateli, pojistníku či pojištěném, má se za to, že je jím Město Vsetín, není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak.

Hovoří-li zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh o dodavateli, účastníkovi či pojistiteli, má se za to, že je jím pojišťovna, která může provozovat na území České republiky pojišťovací činnost ve smyslu § 4 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatelem požadované podmínky a rozsah pojištění, tak jak jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, jsou minimální požadavky zadavatele. Dodavatelé mohou nabídnout podmínky pro zadavatele výhodnější (vyšší než požadované limity a sublimity pojistného plnění, nižší spoluúčasti, apod.). Tato skutečnost však nebude zohledněna při hodnocení nabídek.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.09.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  03.10.2023