Veřená zakázka

Předběžné tržní konzultace - služby pojišťovacího makléře

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Finance, pojištění
CPV kódy:
66510000-8 - Pojištění
Popis:

Vážení, dovoluji si Vás touto cestou jménem zadavatele Český rozhlas pozvat k předběžným tržním konzultacím dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“), které realizujeme v souvislosti s připravovanou veřejnou zakázkou na služby pojišťovacího makléře. V případě Vašeho zájmu účastnit se předběžných tržních konzultací si, prosím, stáhněte dokument s názvem PTK_Výzva k doplnění (viz záložka Dokumenty), vyplňte jej a zašlete na emailovou adresu kontaktní osoby zadavatele jan.gren@rozhlas.cz nejpozději do 9. 10. 2023 do 12:00 hod. Odpovědi budou zadavatelem vyhodnoceny a v případě potřeby bude v konzultacích pokračováno s dodavateli, kteří do uvedeného data zašlou dokument se svými odpověďmi. Konzultace mohou pokračovat v prezenční formě se zástupci přihlášených dodavatelů či v písemné formě, obdobně jako nyní. Z písemně obdržených odpovědí bude následně vyhotovena souhrnná zpráva obsahující přehled odpovědí všech dodavatelů, kteří své odpovědi zašlou ve lhůtě. Tato souhrnná zpráva bude následně po skončení předběžných tržních konzultací uveřejněna na zadavatelském profilu Českého rozhlasu. O případném osobním jednání se zástupci dodavatelů bude vyhotoven písemný protokol, který bude dodavatelům následně zaslán k odsouhlasení. Z osobního jednání bude také pořízen audio (nikoliv video) záznam, který budou mít k dispozici pouze zaměstnanci Oddělení veřejných zakázek Českého rozhlasu a který bude sloužit k finalizaci protokolu. Tento audio záznam bude po odsouhlasení finální verze protokolu všemi dodavateli, kteří se jednání účastnili, smazán a nebude součástí spisu veřejné zakázky a ani nebude nikde uveřejňován. V rámci předběžných tržních konzultací je za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, možno vyhradit si ze strany dodavatelů obchodní tajemství, a to jak v individuálních písemných odpovědích, tak i v písemném protokolu. Pasáže s obchodním tajemstvím nebudou následně v uveřejňovaných dokumentech obsaženy. V případě zájmu Vaše odpovědi zašlete na emailovou adresu jan.gren@rozhlas.cz, a to do 9. 10. 2023 do 12:00 hod. Předem děkuji za Váš případný zájem. Mgr. Jan Greň Oddělení veřejných zakázek

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.09.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  09.10.2023