Veřená zakázka

Podlimitní VZ na stavební práce " Protipovodňová opatření Žádlovice

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce ke zvýšení protipovodňové ochrany zastavěných částí území, především obce Žádlovice. Návrh stavby je členěn na několik stavebních objektů. Členění vyplývá z předpokládané etapizace výstavby a technických návazností a vychází i z klasifikace stavebních děl. Předmětem veřejné zakázky jsou pouze stavební objekty SOp 1.01 – Suchá vodní nádrž VN2 a SOp 2.03 – Revitalizace vodoteče – odtok z VN2. Na stavební objekty, které jsou předmětem veřejné zakázky byla zadavateli schválena dotace Ministerstvem životního prostředí ČR – registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace – Identifikační číslo EIS CZ.05.1.24/0.0/0.0/21_159/0015398. Předmět veřejné zakázky je podrobně popsán v Zadávací dokumentaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  17.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.02.2023