Veřená zakázka

Oprava mostu ev.č. 0135-4 Kyjice

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je oprava mostu, který převádí silnici č. III/0135. Nový most je uvažovanou opravou založen na stávajících plošných ŽB základech, které budou zesíleny mikropilotami. Nosná konstrukce mostu je navržena o 1 poli jako spřažená ocelobetonová, s rovnoběžnými křídly. Příčný sklon horního povrchu je střechovitý 2,5 %. V podélném směru nosná konstrukce je vyspádována dle nivelety silnice. Izolace mostovky je navržena jako celoplošně natavovaný asfaltový izolační pás. Bližší informace naleznete v zadávací dokumentaci, v Příloze č. 1 – Projektová dokumentace, v Příloze č. 2 – Soupis prací v sekci Archiv dokumentů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  17.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.02.2023