Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Pod Školou – Nepomucká, č. akce 2970298 a Pod Školou – Slávy Horníka, č. akce 2970299, Praha 5


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění je realizace zvýšené plochy křižovatky Pod Školou – Nepomucká s nájezdovými rampami 2,25 m a ohraničením sklopeným betonovým obrubníkem. Její konstrukce bude z asfaltového betonu. Stejné technické parametry bude mít i zvýšená křižovatková plocha v ul. Slávy Horníka v místě napojení na ul. Pod Školou v Praze 5. V místě zvýšené křižovatkové plochy budou osazeny ocelové/litinové sloupky a stávající přechod přes ul. Pod Školou bude přisvětlen. Podél západní strany ul. Slávy Horníka se vybudují 3 stání pro kolmé parkování a jedno stání pro tělesně zdravotně postižené (TZP) s povrchy ze žulové dlažby. Naproti vznikne plocha pro kontejnery tříděného odpadu a jedno stání pro podélné parkování taktéž ze žulové dlažby. V ul. Pod Školou mezi křižovatkami s ul. Nepomucká a ul. Slávy Horníka vznikne autobusové stání pro MHD s výškou nástupní hrany 20 cm. Před zastávkou vznikne parkovací záliv pro 2 K+R stání, na protější straně vznikne parkovací záliv pro podélné stání. Všechny zálivy budou ze žulové dlažby. Dojde k přeložení 3 uliční vpustí (UV). Chodníky budou z kamenné mozaiky opatřené úpravou pro osoby zrakově postižené (OZP). Součástí předmětu plnění je: • zajištění DIR, • projekt a realizace DIO, • zhotovení geometrických plánů po ukončení stavby, • dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení v dig. formě (referenční systém Bpv), vč. potvrzení o jejím předání na Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy (IPR Praha), • měření hladiny hluku po dokončení stavby dle požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy, • měření vibrací během stavby, • zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby • zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací, • zajištění umístění informačních tabulí MHMP dle přiloženého manuálu doplněných o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 08.06.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.