Veřená zakázka

PF/UPOL - projektová dokumentace vybraných místností budovy B

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je:
- vypracování projektu interiéru ve třech částech (části 1 až 3) plnění Díla dle níže vymezených místností včetně soupisu prvků a položkového rozpočtu,
- vypracování jednostupňové projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) ve dvou částech (části 4 a 5) plnění Díla dle níže vymezených místností včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- spolupráce Dodavatele při zadávacích řízeních na zhotovitele stavby a při zadávacích řízení na dodavatele interiérového vybavení,
- výkon autorského dozoru při realizaci stavby (předpokládaná lhůta výstavby šest měsíců),
a to vše podle podmínek této Dokumentace pro rekonstrukci v této Dokumentaci vymezených místností budovy B Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, (budova na adrese 17. listopadu 930/8, 779 00 Olomouc, parc. č. st. 1501, kat. území Olomouc-město).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.06.2024