Veřená zakázka

PD Polní cesty C21, C54 a suchá nádrž SN1 v k.ú. Bartošovice

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování realizační projektové dokumentace pro stavbu – „Realizace SZ v k.ú. Bartošovice - polní cesty C21, C54 a suchá nádrž SN1“, která obsahuje prvky podle zpracovaného plánu společných zařízení, a to suchou nádrž SN1, hlavní polní cestu C21 a vedlejší polní cestu C54 včetně všech souvisejících propustků, sjezdů a prvků liniové výsadby k těmto polním cestám. Vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr v podrobnostech dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti předmětu budoucích veřejných zakázek na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zajištění podrobného inženýrsko-geologického a geotechnického průzkumu (dále „GTP“). Zajištění stavebního povolení.

Předmětem veřejné zakázky je i budoucí výkon autorského dozoru projektanta.
Předmět veřejné zakázky je dělen na 2 části. Pro celý předmět plnění však bude vybrán jeden dodavatel, se kterým budou uzavřeny 2 smlouvy o dílo na jednotlivá plnění, tj. smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace vč. zpracování GTP a vč. zajištění stavebního povolení a smlouva o dílo na zajištění autorského dozoru projektanta.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.03.2023