Veřená zakázka

Komunikace Zábřežská - zpracování projektové dokumentace

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci části komunikace Zábřežská (parc. č. 2080/2 k. ú. Šumperk) a provádění autorského dozoru v průběhu realizace stavby.
Projektová dokumentace bude mj. řešit i část ulice Alšovy a protilehlou křižovatku s ul. Bří Čapků.
Předmětem plnění je nové uspořádání komunikace Zábřežské vč. napojení vedlejších komunikací - cyklopruhy, autobusové zálivy, chodníky, návrh parkovacích míst, plochy pro sběrná místa pro odpad, veřejné osvětlení vč. SMART technologie, zeleň, příp. vyvolané přeložky sítí. Součástí PD bude úprava pozemku p.č. 547/1 k.ú. Šumperk – parkovací stání, chodníky, plocha pro sběrné místo pro odpad, veřejné osvětlení vč. SMART technologie, zeleň.
Zhotovitel PD si zajistí geodetické zaměření dotčené lokality, cena za geodetické práce bude zahrnuta do celkové ceny díla.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.03.2023