Veřená zakázka

Parkoviště pro ZŠ Na Manoušce a parkoviště pro MŠ

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
Popis:

.... Řešeno bude parkoviště pro základní školu spolu s přilehlou komunikací a parkoviště pro školu mateřskou, kde dojde pouze k rozšíření stávající komunikace. Připojení obou parkovacích ploch na stávající dopravní infrastrukturu zůstane nezměněno. Parkovací plocha u základní školy je propojena řešenou komunikací z ulice Na Manoušce a k parkovací ploše u mateřské školy vede komunikace na pozemku č. 1475/23, která je součástí objektu Mateřské školy.
Jedná se o zastavěné území se podélnými sklony nepřekračující 6 %. Stávající stavba definuje rozsah zpevněných ploch i výškový návrh.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  30.01.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  16.02.2024