Veřená zakázka

Parkoviště pod nadjezdem, Vsetín“ – projektová dokumentace, autorský dozor II.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Zlínský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71322000-1 - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Popis:

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, průzkumů, autorského dozoru a inženýrské činnosti na akci „Parkoviště pod nadjezdem, Vsetín“.

Projektová dokumentace (PD) bude zpracována pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DUSP) a ve stupni pro provádění stavby (PDPS). PD bude zhotovena dle platných norem, TP, TKP.

Řešené území je především dáno současnou polohou podpěrných pilířů mostní konstrukce (ev.č. 57-068) převádějící silnici I/57 přes silnici I/69 a potok Rokytenku a dále je dáno okolními pozemky soukromých vlastníků a nutné je vyřešit všechny návaznosti na stávající stavby „I/69 VSETÍN – RAMPA MOSTECKÁ“ – investor ŘSD Zlínský kraj a stavbou „Propojení území mezi I/57 a Na Lapači“ – investor Správa železnic, státní organizace.

Parkoviště bude navrženo tak, aby bylo dosaženo co nejvyššího počtu parkovacích míst.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.11.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  24.11.2023