Veřená zakázka

Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park „Mezi domy

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
Popis:

Předmětem zakázky je provedení parku dle projektové dokumentace zpracované firmou AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 517 41 Kostelec nad Orlicí v únoru roku 2022 (Příloha č. 6 zadávací dokumentace).
Stavba obsahuje:
- SO 01 Terénní úpravy a komunikace (komunikace pro pěší)
- SO 02 Zahradní úpravy
- SO 03 Herní, cvičební prvky a mobiliář – včetně veřejného osvětlení
Předmět díla je blíže specifikován v oceněném výkazu výměr (příloha č. 7 zadávací dokumentace) a v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  14.07.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  02.08.2022