Veřená zakázka

Parkovací dům Gagarinova vč. příjezdových komunikací z ulice Bratrušovská a ulice Gagarinova v Šumperku

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění je:
- vybudování nového dvoupodlažního parkovacího domu s dopravním napojením z ul. Bratrušovské (1.PP) a z ul. Gagarinova (1.NP). Konstrukčně je objekt navržen jako monolitický železobetonový sloupový skelet s železobet. stropem. Doplněný obvodovou lehkou nerezovou sítí, treláží pro ozelenění objektu. Odvodnění parkovacího domu je řešeno novou dešťovou kanalizací zaústěnou do Bratrušovského potoka přes lapol a retenční nádrž. Součásti výstavby parkovacího domu je přeložka plynu.
- rekonstrukce místních komunikací, t.j. část ulice Bratrušovské a část ulice Gagarinovy. S úpravou komunikací dojde také k úpravě chodníků, umístění nových parkovacích stání, umístění podzemních kontejnerů pro tříděný a domovní odpad, vybudování nové dešťové kanalizace a ke kácení zeleně a sadovým úpravám.
- nové rozvody veřejného osvětlení, rozvody optické sítě SMART CITY, rozvody NN pro E-mobilitu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.06.2023