Veřená zakázka

Park Trnkova – sadové úpravy

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
77300000-3 - Zahradnické služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou sadové úpravy veřejného parku Trnkova v Brně-Líšni: dosadby stromů a keřů, úpravy travnatých ploch, doplnění cibulovin, modelace terénu a následná péče o zeleň v délce 5 let, a to dle projektové dokumentace a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen soupis prací) zpracované ing. Evou Wagnerovou, Tomešova 1, 602 00 Brno. Dílo je dále specifikováno v návrhu smlouvy, projektové dokumentaci, soupisu prací. Dílo obsahuje: 6.1.1 SO 03.1 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY Přípravné a pomocné práce Zemní práce, asanace Stromy Keře Trávník zavlažovaný Trávník nezavlažovaný Cibuloviny Staveništní přesun hmot Součástí předmětu veřejné zakázky jsou: - geodetické zaměření - jménem zadavatele zajištění potřebných rozhodnutí, např. povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství, oznámení na OIP apod. - pořízení dokumentace skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě, 1x CD. - celkový úklid stavby před předáním dokončeného díla objednateli zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání díla bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny). 6.1.2 Následnou péči o zeleň v délce 5 let.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.08.2021