Veřená zakázka

Park Rochus - soubor tří expozičních stodol

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Zlínský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71221000-3 - Architektonické služby pro budovy
Popis:

Požadavkem zadavatele je zpracování projektové dokumentace pro umístění, povolení stavby
a provedení díla tří stodol (Stodola Boršice, Stodola Hluk, Stodola Březolupy). Tyto budoucí stavby řešené PD budou expozičními objekty Muzea v přírodě Rochus, které je specializovanou muzejní expozicí prezentující tradiční lidovou kulturu.
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro vydání společného povolení - územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR + DSP) a pro provádění stavby pod názvem „Park Rochus – soubor tří expozičních stodol“, dle předmětu plnění uvedeného v této výzvě a Obchodních podmínkách (příloha č. 2 výzvy). Dále dodání kompletní dokladové části PD pro účely získání společného povolení. V dokladové části bude dokumentace doložená stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, případně dalšími správními úřady a institucemi a ostatními účastníky povolovacího procesu, potřebnými průzkumy, doměření stávajícího stavu, geodetického zaměření, vytýčení hranice.
Součástí dokumentace je dále oceněný rozpočet díla v aktuálních cenách a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  05.08.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  24.08.2022

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Vypracování projektové dokumentace Nová budova vědeckého centra Refresh VŠB-TUO s použitím metodiky BIM place Celá Česká republika
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZÁZEMÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB OBCE POSTŘIŽÍN place Hlavní město Praha
Vypracování projektové dokumentace budovy VŠB-TUO CPIT TL4 s použitím metodiky BIM place Celá Česká republika
Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby „Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p. p. č. 386/1, k. ú. Sokolov“ včetně inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru place Celá Česká republika
Zpracování projektové dokumentace na stavbu "Komunitní pobytové služby pro seniory Přelouč" včetně výkonu autorského dozoru projektanta place Celá Česká republika
Projektová dokumentace na stavbu „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ZŠ ČERNÝ DŮL – ČISTÁ, Č.P. 140, K.Ú. ČERNÝ DŮL – ČISTÁ V KRKONOŠÍCH“, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta place Celá Česká republika
GK Istanbul - vypracování projektové dokumentace dispozičních úprav objektu a projektové dokumentace generální opravy kuchyní a výkon autorského dozoru place Celá Česká republika
Zpracování projektové dokumentace na stavbu "Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa" včetně výkonu autorského dozoru projektanta place Celá Česká republika
Svazková škola Pode Vsí place Celá Česká republika
Zpracování projektové dokumentace na stavbu „Areál železničního depa v Dolní Lipce“ včetně výkonu autorského dozoru place Celá Česká republika