Veřená zakázka

Zpracování projektové dokumentace na stavbu "Komunitní pobytové služby pro seniory Přelouč" včetně výkonu autorského dozoru projektanta

Číslo ve věstníku:
Z2022-015725
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71221000-3 - Architektonické služby pro budovy
Popis:

Předmětem zakázky je zpracování projektu pro stavbu „Komunitní pobytové služby pro seniory Přelouč“ ve stupních dokumentace pro odstranění stavby, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění, a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“), jeho prováděcích předpisů. Předmětem zakázky je i projektová dokumentace vnitřního vybavení a výkon autorského dozoru.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  28.04.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  26.05.2022