Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

OPŠ PP Lašovického potoka ř.km 0,040-0,115


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Účelem stavby je odstranění povodňové škody po bleskové povodní 28.8.2019 a následně 1.9.2019 v dané lokalitě. Bude provedeno odtěžení sedimentu z retenčního prostoru nad přehrážkou, oprava kaverny ve vývaru přehrážky, oprava dlažby v závěrném profilu vývaru, kamenný zához za vývarem přehrážky, oprava dlažby přelivné hrany stupně, oprava kaverny v dlažbě ve dně pod stupněm, oprava dlažby na svazích koryta v řešeném úseku na pravobřežním bezejmenném přítoku Lašovického potoka v intravilánu a extravilánu obce Lašovice. Důvodem údržby je zkapacitnění a stabilizace průtočného profilu koryta toku, oprava poškozeného opevnění koryta, zkapacitnění retenčního prostoru přehrážky pro zachycení splavenin z povodí a protipovodňová ochrana obce Lašovice.

Práce budou provedeny dle zjednodušené projektové dokumentace z 10/2019 a podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky.

Místo plnění: k.ú. Lašovice

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 11.11.2019 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.