Veřená zakázka

OPŠ 07/2021 – Jílovský potok Děčín - Jílové – zabezpečovací práce

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava povodňových škod. Jedná se o 6 samostatně řešených stavebních objektů. V rámci SO 01 je navržena obnova poškozeného opevnění dna. V rámci SO 02 je navržena nová zeď s navazující ochrannou předpatou. Objekt SO 03 zahrnuje řešení poškozeného dna a břehu. SO 04 řeší sanaci vytvořeného výmolu v patě zdi. Objekt SO 05 zahrnuje řešení poškozeného dna v úseku ohraničeném příčnými prahy. V rámci SO 06 je řešena sanace a obnova poškozené zdi.
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), které tvoří přílohu ZD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.08.2022