Veřená zakázka

Opravy odvodnění - rámcové dohody 2022

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provádění stavebních prací spočívajících v provádění oprav uličních vpustí a odvodňovacích systémů. Veřejná zakázka je rozdělena na tří dílčí části následovně:

Dílčí část č. 1:
Opravy havarijních UV
Předmětem dílčí části č. 1 je provádění oprav havarijních uličních vpustí a jejich přípojek.

Dílčí část č. 2:
Opravy havarijních stavů odvodňovacích systémů
Předmětem dílčí části č. 2 je provádění oprav havarijních stavů odvodňovacích systémů, tj. odvodňovacích žlábků, zpevněných příkopů, revizních šatech, horských vpustí a přípojek.

Dílčí část č. 3:
Opravy UV metodou ražby
Předmětem dílčí části č. 3 je provádění oprav uličních vpustí metodou ražby v případě, že nelze provést opravu uličních vpustí a její přípojky klasickou výkopovou metodou – např. velká hloubka výkopu nebo její průběh pod kolejemi DPmB, tělesem parovodu.

Bližší specifikace je uvedena v přiložených návrzích rámcových dohod a ostatních přílohách zadávací dokumentace.

Účastníci jsou oprávněni podat nabídku na jednu, dvě nebo všechny dílčí části.

Účastníci nejsou oprávněni dělit zakázku na jiné než stanovené dílčí části.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.11.2021