Veřená zakázka

Oprava vnitřní kanalizace ZŠ V Sadech

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem je oprava a optimalizace vnitřní kanalizace v ZŠ v Sadech, která se v současné době nachází v havarijním technickém stavu. V daném objektu dojde k výměně stávajícího potrubí splaškové a tukové kanalizace včt. výměny stávajícího lapáku tuků. U ležatého, připojovacího a svodného potrubí, které bylo v rámci rekonstrukce hygienických zařízení WC dívky a WC chlapci, nově vyměněno v roce 2009 bude pouze provedená revize, vyčistění, případně vadné části potrubí budou nahrazeny novými. U prostor školní kuchyně v 1 NP dojde ke kompletní výměně ležatého a připojovacího potrubí. Takto navržená výměna potrubí si vyžádá značný zásah do konstrukce podlahy a stěn. Před výdejním okénkem školní kuchyně dojde ke zrušení LAPOLU. Dále dojde k narušení stěn,podlah, stropů v místech původních svodných kanalizačních potrubí a přípojných potrubí od zařizovacích předmětů. Navržené stavební úpravy budou probíhat uvnitř objektu ZŠ v Sadech. Nebude změněn stávající venkovní vzhled objektu a nebude měněn stávající účel užívání jednotlivých prostor objektu. Vedení kanalizace a zásahy do stavebních konstrukcí jsou patrné z výkresové
dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.01.2022