Veřená zakázka

Oprava venkovního schodiště v ul. Dolní u parkoviště

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem díla je komplexní oprava stávajícího venkovního terénního schodiště.
Současná konstrukce schodiště je vhledem ke svému stáří a technickému stavu nevyhovující a nezajišťuje její bezpečné užívání – uvolněné, nesoudržné a chybějící segmenty nášlapů a podstupnic schodišťových stupňů, uvolněné a chybějící krycí desky, zdegradované spárování.
V rámci stavebních prací bude provedena demontáž stávajících obkladových desek schodišťových stupňů, vybourání podkladní desky, očištění hran stávajících základů, doplnění podkladních vrstev z drceného kameniva, příprava ocelové výztuže nové podkladní desky včetně jejího zakotvení do stávajících základových pásů, betonáž nové podkladní železobetonové desky, kdy bude v jednom technologickém kroku provedeno osazení nových schodišťových stupňů z řezané žuly, světle šedé.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.08.2022