Veřená zakázka

III/37362 Vilémovice - Krasová zač. zást.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky na silnici III/37362 Vilémovice – Krasová v extravilánovém úseku v km 0,100 – 0,585, tj. v dl. 485 m, jakož i lokální vysprávka povrchu uvedené vozovky v km 0,010 – 0,040, tj. v délce 30 m. V km 0,100 – 0,195 bude provedeno celoplošné frézování stávající obrusné vrstvy v tl. 50 mm, vyrovnání příčného profilu z ACL 16, spojovací postřik a nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 50 mm. Na úseku km 0,195 – 0,585, bude provedeno zesílení stávající konstrukce vozovky – vyrovnání lokálních nerovností z ACL 16, spojovací postřik a nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 50 mm. Ve staničení 0,010 – 0,040 bude realizována lokální vysprávka poškozeného stávajícího povrchu – frézování v š. 1,00 m v tl. 50 mm ve středu vozovky, spojovací postřik a vyplnění novou obrusnou vrstvou z ACO 11 tl. 50 mm. Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření pracovních spár a v celé délce úpravy vodorovné dopravní značení – vodicí pruhy a středová dělicí čára.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    05.08.2022