Veřená zakázka

Oprava topidel Master

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
42512300-1 - Zařízení pro topení, větrání a klimatizaci
Popis:

Jedná se o provedení opravy 5 kusů topidel Master. Rozpis zakázky s požadovaným popisem služby je uveden v příloze č. 1 – Specifikace zakázky. Vyplněná příloha č.1 musí být spolu s vyplněným a statutárním orgánem podepsaným návrhem smlouvy o dílo součástí Vaší nabídky. Místem plnění jsou prostory vítězné společnosti. Termín provedení požadujeme do 30. listopadu 2023 od data podpisu závazné smlouvy poslední smluvní stranou a v případě, že podléhá uveřejnění v Registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., po jejím zveřejnění v Registru smluv. Vaše nabídka musí obsahovat: kompletně vyplněnou přílohu 1 s rozpisem cen a statutárním orgánem podepsaný a doplněný návrh smlouvy, doložit platný výpis z OR nebo ŽL na předmět zakázky ( ne starší 90 dní). V případě nevložení vyplněné a podepsané smlouvy, nebo nekompletně vyplněné přílohy1, nebude Vaše nabídka hodnocena. Vámi nabídnutá cena bude cenou maximální a neměnnou. Návrhy a stížnosti zhotovitele lze uplatnit dle Všeobecných obchodních podmínek na profilu zadavatele NEN. V případě nevložení kvalifikačních předpokladů budete vyzváni cestou NEN k jejich doplnění. Požadujeme záruku na opravu 6 měsíců, na nové ND 2 roky. Reklamace budou řešeny v prostorech zhotovitele, náklady na dopravu hradí zhotovitel. V případě shodnosti nabídek bude veřejná zakázka zrušena a vyhlášena znovu. V technických dotazech kontaktujte rtm. Davida Schwarcze tel. 777 143 416. Příloha č. 1- Specifikace požadované služby. Tato příloha je součástí smlouvy. Vyplněnou přílohu č. 1 vložte do Vaší nabídky. Cena uvedená ve Specifikaci je konečná a musí být shodná s cenou uvedenou ve smlouvě a cenou soutěžní ( uvedenou v NEN). Nevložení této specifikace do nabídky bude důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. Smlouva o dílo: Smlouva slouží, jako informace o smluvních podmínkách a je nutné ji vyplnit, podepsat (statutárním orgánem, jednatelem, v případě, že máte elektronický podpis můžete jej použít) a přiložit k cenové nabídce uchazeče při podání nabídky! Pokud podepíše návrh smlouvy zplnomocněná osoba, požadujeme k nabídce přiložit plnou moc. Cena uvedená ve smlouvě musí být shodná s cenou soutěžní uvedenou v NEN !. V případě připomínek ke smluvním podmínkám je možno tyto doplnit do návrhu smlouvy. Nejedná se o závaznou smlouvu. Závazná smlouva bude vložena zadavatelem po „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“. Upozornění!!!: Závazná smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou (statutárním orgánem) nebo zplnomocněnou osobou. V případě nevložení vyplněné smlouvy, bude Vaše nabídka vyřazena z hodnocení. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č.1.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.09.2023