Veřená zakázka

Stavební úpravy KD Chlumčany

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní Technologie, stroje, přístroje a elektronikaBezpečnostní služby a zařízení pro zabezpečeníOpravy, revize a servis
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov
CPV kódy:
31625200-5 - Systémy pro požární poplach,
42512300-1 - Zařízení pro topení, větrání a klimatizaci,
45000000-7 - Stavební práce,
45232141-2 - Vytápění,
45261910-6 - Opravy střech,
45310000-3 - Elektroinstalační práce,
45333000-0 - Instalace a montáž plynového zařízení
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je změna dokončené stavby. Jedná se o změnu v účelu užívání části stavby (především velký sál včetně příslušenství a prostory zázemí restaurace v 1.PP), dále o malou přístavbu v severní části objektu, o malé zvýšení atik z důvodu výměny střešního pláště vč. zateplení a o stavební úpravy v celém objektu kulturního domu mimo prostory obecního úřadu a mimo prostory kinosálu, které nejsou předmětem tohoto výběrového řízení.
Předmět zakázky bude plněn na základě smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí provedení všech činností dle výkazu výměr.

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Sociálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od účastníka zadávacího řízení vyžaduje při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Účastník zadávacího řízení je povinen zajistit tento požadavek zadavatele i u svých poddodavatelů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.09.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.10.2023