Veřená zakázka

Oprava svodidel BESIP 2022-2023

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Zakázka zahrnuje realizaci průběžných oprav svodidel na dálnici D1, po dobu 12 měsíců, nebo do doby účinnosti nové Rámcové dohody pro opravy svodidel připravované Správou dálnic ŘSD, nastane-li toto dříve. Jedná se o dílčí opravy svodidel, která řádně neplní svoji funkci. Místem plnění je dálnice D1 v úseku km 341,5 – 376,5 (vlevo, vpravo vč. středových svodidel). Převážně se bude jednat o dílčí opravy poškození svodidel nárazem vozidla. Předpokládají se opravy různě dlouhých dílčích úseků s různým stupněm poškození. V případě poškození svodidel, kdy je viník známý, bude plnění hrazeno příslušným pojistitelem viníka. V případě poškození svodidel, kdy je viník neznámý, bude plnění hrazeno ŘSD ČR. Zhotovitel povede pracovní deník dle SGŘ 4/2019 v platném znění. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci z průběhu plnění díla, ze které bude zřejmé provádění činností a postup prací. DIO zajišťuje zhotovitel. Záruční doba: 60 měsíců

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  21.07.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  02.08.2022