Veřená zakázka

Oprava rybníku na p.č. 16 k.ú. Vysoká Libeň, oprava stávající hráze

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
CPV kódy:
45240000-1 - Výstavba vodních děl
Popis:

Dokončení opravy rybníka – průtočné vodní nádrže, situované přibližně uprostřed intravilánu vesnice Vysoká Libeň. V rámci stavebních prací bude provedeno nové opevnění stávající hráze, které nebylo součástí projektu, a vyspárování nově vybudovaných zdí z lomového kamene.
Rybník je vypuštěn, odbahněn a jsou dokončeny stavební práce předchozí etapy, jež jsou součástí přiložené projektové dokumentace. Dno nádrže je vyspádováno dle příčných profilů, dosud není odstraněn sjezd do rybníka. Veškeré okolní „zelené pásy“ zasažené výstavbou jsou ohumusovány a osety trávou.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  25.02.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  15.03.2021