Veřená zakázka

Oprava povrchu silnice III/4721 Ostrava-Michálkovice, I. etapa - 2. část

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233142-6 - Práce na opravě silnic
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem na provedení stavebních prací na silnici III/4721 v souvislé délce 0,648 km, přičemž stavební práce byly rozděleny do dvou částí, přičemž první byla realizována v roce 2023.

Druhá část, která je řešena v rámci této veřejné zakázky je vymezena vjezdem k čerpací stanici EURO OIL a křižovatkou se silnicí III/4723 ul. Fišerova.

V rámci stavebních prací bude provedena oprava vozovky při zachování současného směrového a šířkového uspořádání. Oprava bude spočívat ve vyfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky a položení nových krytových vrstev.

Součástí předmětu plnění jsou také stavební práce na mostě ev. č. 4721-3, přičemž se jedná o sanaci spodní stavby, obnovu nátěru nosné konstrukce a také obnovu chodníků, říms vč. zábradlí, opravy autobusových zastávek a nového povrchu vozovky. Tento most se nachází nad provozovanou Báňskou dráhou v majetku společnosti PPK CARGO INTERNATIONAL a., je tedy nutno respektovat vyjádření provozovatele čj. SN522/22/Ož/TŘ/19/23 ze dne 17.01.2023.

Zadavatel upozorňuje účastníky, že v rámci stavebních prací bude pravděpodobně nutné provedení rozboru AHV s předpokladem likvidace nebezpečného odpadu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  10.07.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  14.08.2024