Veřená zakázka

Oprava povrchu silnice III/46417 Josefovice - průtah obcí

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233142-6 - Práce na opravě silnic
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací souvislé opravy silnice III/46417 Josefovice - průtah obcí.
Stavbou bude provedena oprava silnice III/46417. Povrch silnice vykazuje výrazné poruchy a konstrukce vozovky je nehomogenní se sníženou, resp. lokálně s nedostatečnou únosností vlivem ukončené životnosti krytu a zásahu do vozovky při výstavbě inženýrských sítí. V rámci stavby bude provedena oprava vozovky ve stávajícím směrovém, výškovém a šířkovém uspořádání silnice III/46417 s mírným navýšením (srovnáním) nivelety z důvodu zesílení konstrukce vozovky a vyrovnání povrchu v podélném i příčném směru. Silnice má profil dvoupruhové směrově nerozdělené komunikace s proměnnou šířkou vozovky 5,30 – 7,70 m. Stávající šířkové uspořádání bude zachováno. Konstrukce vozovky bude provedena s ohledem na výsledky diagnostiky s finální pokládkou asfaltobetonového koberce jako vrchní obrusné vrstvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.05.2021