Veřená zakázka

Oprava povrchu silnice III/01130 Opava-Palhanecká, Rolnická

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233142-6 - Práce na opravě silnic
Popis:

Předmětem zakázky je provedení opravy povrchu silnice III/01130 v intravilánu města Opavy, ul. Palhanecká a ul. Rolnická. Oprava započne na ul. Rolnická v místě stávající pracovní spáry v km 0,000 tj. přibližně v km 1,765 provozního staničení v levém jízdním pruhu a v km 0,375 v pravém jízdním pruhu. Stavební práce budou ukončeny na ul. Palhanecká v místě stávající pracovní spáry v km 2,221, tj. přibližně v km 3,985 provozního staničení na začátku stávajícího směrového ostrůvku.

Bude provedeno frézování asfaltových vrstev, odstranění převýšených nezpevněných krajnic a jejich zpevnění asfaltovým recyklátem. Bude provedena lokální sanace poruch, položena nová asfaltová vrstva. Dojde k úpravě výšky uličních vpustí a šachet. Výměna stávající obruby bude provedena pouze v případě jejího poškození, obnoveno bude také vodorovné dopravní značení (barvou). Součástí je také provedení údržbových prací na mostech ev. č. 01130-2 a 01130-3 a také přilehlých protihlukových stěnách.

Zadavatel upozorňuje, že stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy železniční tratě Ostrava-Svinov - Krnov, vpravo i vlevo trati v minimální vzdálenosti přibližně 11 m od osy krajní koleje. Nutno respektovat podmínky Souhrnného stanoviska k dokumentaci pro provádění stavby Správy železnic ze dne 04.12.2023 (č. 51321/2023-SŽ-OŘ OVA OPS) a Závazného stanoviska Drážního úřadu ze dne 22.11.2023 (č. DUCR-70348/23/Vs).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  28.06.2024