Veřená zakázka

Silnice II/478 Ostrava, Mostní II, SO 111.1 – Napojení ul. Podnikatelské

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233142-6 - Práce na opravě silnic
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je stavba SO 111.1 Napojení ul. Podnikatelské, která je součástí připravované stavby „Silnice II/478 Ostrava, Mostní II“.
SO 111.1 navazuje na most přes vodní tok (SO 201) a řeší prodloužení a napojení stávající ul. Podnikatelské v průmyslové zóně Hrabová.
Stávající sjezdy vlevo i vpravo do průmyslového areálu budou zachovány. Před stavbou komunikace SO 111.1 bude vybudován objekt SO 352 Ochrana požárního vodovodu, který je rovněž součástí této veřejné zakázky. Na SO 352 není potřeba vydání stavebního povolení. Detailní popisy technického řešení jsou uvedeny v technických zprávách obou objektů.
Předpokládaný termín zahájení prací: 06/2024
Předpokládaná doba výstavby: max. 4 měsíce, pokládka souvislých asfaltových vrstev bude dokončena nejpozději do 30.10.2024.
Zhotovitel zpracuje Plán BOZP před realizací stavby.
Při budování stavby se nepředpokládá úplné uzavření stávajících komunikací dotčených stavbou. Budování napojení ul. Podnikatelské si vyžádá částečné omezení provozu v místech napojení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  16.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  24.06.2024