Veřená zakázka

Oprava povrchu MK III. třídy ul. Obchodní, Čestlice

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

- Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce MK III. třídy v ul. Obchodní na úseku dl. 973,34 m vedeném v zastavěném území. V rámci rekonstrukce je komunikace navržena jako dvoupruhová směrově nerozdělená. Dle místních poměrů a požadavků dotčených obcí a správce komunikace je stávající šířkové uspořádání zachováno a rekonstrukce je vedena v rámci stávajících obrub, tzn nedochází k zvětšování stávajících zpevněných ploch.
- Základní šířka jízdního pruhu je proměnná. Součástí stavby je také rekonstrukce stávajících autobusových zastávek, jejichž současné uspořádání nevyhovuje současným standardům.
- Dle diagnostického průzkumu vozovky je navrženo frézování krytu v tl. 100 mm. Je navrženo navýšení nivelety o 20 mm, aby mohl být navržen min. příčný sklon 2,0% a nedošlo k zeslabení vozovky a zhoršení její únosnosti. Z důvodu nutnosti napojení na okolní zástavbu, a zejména pak chodníky a sjezdy, je ve vybraných úsecích nutné toto zohlednit. Nově budou položeny nové asfaltové vrstvy v min. tl. 120 mm.
Rekonstruované zálivy a zastávky BUS budou provedeny v celé tloušťce konstrukce dle vzorových příčných řezů. Nástupištní hrana zastávek bude nově tvořena bezbariérovým obrubníkem osazeným +16cm nad vozovku. Tím bude dosažena lepší najíždění obsluhujících vozidel a lepší výstup/ nástup cestujících. Dále budou osazeny prvky dle vyhl. č. 398/2009Sb. pro bezbariérové užívání zastávek. PD je zpracována dle zadání a požadavku žadatele, přičemž bližší specifikaci a rozsah prováděných prací blíže podrobně určuje projektová dokumentace zpracovaná 10/2023 Bc. Petrem Wiedem - ČKAIT: 0015013, FABIONN, s.r.o., se sídlem Jirsíkova 2/19, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26148293.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  01.02.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  20.02.2024