Veřená zakázka

Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - úprava vnitřních a vnějších ploch, výměna topného systému a přístavba výtahu

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění je úprava vnitřních a vnějších ploch, výměna topného systému a přístavba výtahu. Stavební práce jsou rozděleny do tří etap. 1.etapa – SO 01 – výměna topného systému Stávající rozvody, otopná tělesa, radiátorové ventily a kompletní zařízení kotelny budou demontovány. V technické místnosti v podkroví budou umístěny dva nové závěsné kondenzační plynové kotle. Objekt bude rozdělen na tři okruhy vytápění (výstavní prostory, kancelářské prostory a depozitáře). Každý okruh bude mít vlastní časový a teplotní režim vytápění. Rozvody budou provedeny z potrubí z uhlíkové oceli. Otopná tělesa budou opatřená s termostatickou hlavicí. 2.etapa – SO 02 – stavební úpravy výstavních prostor v 2.NP – levé křídlo Dotčené místností se nachází v 2.NP, v levém křídle budovy, a využívají se jako výstavní prostory. Místnosti jsou vzájemně propojeny průchody a po západní straně lemovány podélnou chodbou. Výstavní prostor bude nově opatřen dveřmi ve stávajících otvorech. V rámci stavebních úprav dojde k výměně stávající elektroinstalace za nový lištový systém. Dojde k opravě omítek ve všech prostorech, odstranění zátěžového koberce a k opravě původních podlah. 3.etapa – SO 03 – 1. nádvoří – parkoviště pro zaměstnance a handicapované návštěvníky s výtahem do 2.NP Vytvořená nová parkovací místa budou sloužit zaměstnancům a nový výtah pro bezbariérový přístup návštěvníkům muzea. Nová výtahová šachta bude zděná s rohovou bosáží a fasádou kopírující stávající fasádu. Šachta bude ukončená valbovou střechou. Zhotovitel bere na vědomí, že objekt je zapsán v seznamu kulturních nemovitých památek a stavební úpravy budou muset být vždy koordinovány s ředitelem muzea. Před zahájením stavebních prací zhotovitel doloží seznam zaměstnanců včetně dokladu totožnosti. Vlastní realizace stavby bude prováděna současně ve třech etapách. Po ukončení každé etapy bude provedeno dílčí převzetí etapy od zhotovitele a zároveň bude provedeno protokolární předání dané části uživateli k trvalému užívání.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  01.02.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  22.02.2024