Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Oprava mostu v k. ú. Přívozec


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Cílem stavby je rekonstrukce mostu v k. ú. Přívozec, jehož umístění je v ř.km 8,96 vodního toku Zubřina. Hlavním důvodem opravy je stavebně technický stav stávajícího mostu, který je naprosto nevyhovující, spodní stavba je zcela zdevastovaná působením vody a času. Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto, že se stávající most nahradí novou železobetonovou rámovou konstrukcí. Stávající konstrukce mostu bude kompletně snesena a nahrazena zcela novou monolitickou železobetonovou rámovou konstrukci o jednom poli. Na výstavbu budou použity běžné stavební postupy. Stavba obsahuje výhradně opravu – přestavbu mostu a úpravy v bezprostředním okolí dotčeném stavbou. V rámci stavby bude provedeno zpevnění polní cesty na cca 10 m před a za mostem. Charakteristika opraveného mostu dle projektové dokumentace: Trvalý silniční most o jednom poli, jednopodlažní, nepohyblivý, v přímé, šikmý s neomezenou volnou výškou. NK tvořená železobetonovou rámovou konstrukcí, založení na mikropilotách, křídla rovnoběžná s osu převáděné komunikace. Vozovka na mostě bude z asfaltobetonu.
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4; IČO 40763439, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 15.06.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.