Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Oprava místní komunikace v sídlišti Jasenka, Vsetín II


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Zlínský kraj

Popis:
Předmětem zakázky jsou stavební práce na akci Oprava místní komunikace v sídlišti Jasenka, Vsetín.
Popis veřejné zakázky:
Oprava povrchu místní komunikace, chodníků, parkovacích ploch a plochy pro kontejnery na komunální a tříděný odpad v sídlišti Jasenka bude provedena v délce 0,482 56 km, a to v následujícím rozsahu:
A. Oprava místní komunikace a parkovacích ploch
- frézování obrusné živičné vrstvy,
- lokální frézování ložné živičné vrstvy - předpoklad provedení plošných vysprávek na 30% plochy MK,
- doplnění a obnovení stávající betonové přídlažby osazené podél obrubníků,
- lokální výměna chybějících, poškozených a nevyhovujících stávajících obrubníků za nové, položené do betonového lože s boční opěrou,
- výměna poškozených a nefunkčních uličních vpustí za nové,
- výšková úprava mříží a rámů stávajících uličních vpustí, poklopů revizních šachet a krytů šoupátek inženýrských sítí,
- provedení nové živičné ložné vrstvy na infiltrační postřik v místech plošných vysprávek místní komunikace,
- provedení geomříží s přesahem v místech příčných trhlin,
- provedení nové živičné obrusné vrstvy na spojovací postřik místní komunikace,
- provedení obnovy svislého a vodorovného dopravního značení v opravovaném úseku místní komunikace a na parkovacích plochách,
B. Oprava povrchu chodníku bude provedena v následujícím rozsahu:
- v místech předpolí chodníků na mostech a v místech opravovaných obrubníků budou tyto chodníky předlážděny,
- dlažba chodníku bude odstraněna včetně ložné vrstvy, podle aktuálního stavu budou vyměněny betonové obrubníky, doplněny a zhutněny konstrukční vrstvy a položena betonová dlažba chodníku za použití původní očištěné dlažby.
C. Oprava plochy pro kontejnery na komunální a tříděný odpad:
- povrch stávající plochy pro kontejnery na komunální a tříděný odpad bude odstraněn včetně obrubníků a proveden z betonových obrubníků a zámkové betonové dlažby do drti s bezbariérovou úpravou.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 17.03.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 26.03.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.